O projektu

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

„ SE Europe Transnational CSO Coalition for Women and Child Protection against Human Trafficking and Gender-based Violence (GBV) – STOP”

Prvu fazu projekta realizuju:

RCD – Romski centar za demokratiju , Srbija

VIVA ZENE – Centar za terapiju I rehabilitaciju , BIH

CPT – Centar za mir I toleranciju , Kosvo

MEGASHI – Prva decija ambasada na svetu , Makedonija

PARTNERE PER FEMIJET – Prava deteta , Albanija

Drugu fazu projekta realizuju:

RCD – Romski centar za demokratiju , Srbija

VIVA ZENE – Centar za terapiju I rehabilitaciju , BIH

CPT – Centar za mir I toleranciju , Kosvo

MEGASHI – Prva decija ambasada na svetu , Makedonija

PARTNERE PER FEMIJET – Prava deteta , Albanija

Projekat finansira:

Contracting Authority: European Commission

 

CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015
Support to regional thematic networks of Civil Society Organisations

 

 

Prvu fazu projekta su podržali:

 

Trajanje projekta

Prva faza: 24 meseca (januar 2016 – decembar 2018)

Druga faza: 24 meseca (januar 2018 – oktobar 2020)

Cilj projekta STOP je doprinos demokratizaciji i procesu EU integracija na Zapadnom Balkanu kroz unapređenje okruženja za građanski aktivizam, kao i kroz jačanje kapaciteta, posvećenosti i uticaja mreža civilnog društva u debati o ljudskim pravima i vladavini prava u oblasti organizovanog kriminala, konkretno trgovine ljudima.

Specifični ciljevi po fazama projekta

Prva faza

Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da vrše nezavisne i objektivne analize i monitoring; legitimnosti i odgovornosti; uticaja na politiku u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i BJR Makedoniji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i usklađivanja politika u oblasti policije i pravosuđa sa standardima, normama i vrednostima EU.

Druga faza

Evaluacija i javno predstavljanje postojećih praksi u oblasti pravosuđa kada se radi o postupanju sa žrtvama trgovine ljudima i relevantnim mehanizmima i procedurama. 

Razvijanje i zastupanje uvođenje novog mehanizma za samoodrživ i efikasan monitoring reforme pravosudja u oblastima koje se bave žrtvama trgovine ljudima kao I implementaciju I realizaciju lokalnih akcionih planova .

Aktivnosti u prvoj fazi:

 • Formiranje regionalnih timova
 • Sprovođenje detaljne situacione analize u svim ciljnim zemljama i na tom osnovu izrada odgovarajuće partnerske strategije
 • Izrada, potpisivanje i operacionalizacija regionalne NVO Deklaracije o borbi protiv trgovine ljudima
 • Treninzi za NVO u oblasti zastupanja na visokom nivou, analize i praćenja rada policije i pravosuđa
 • Organizaciju regionalne konferencije posvećene prenošenju najboljih EU praksi u oblasti trgovine ljudima
 • Sprovođenje ciljanih nacionalnih i regionalnih kampanja javnog zastupanja i izgradnje politika
 • Razvoj NVO monitoring mehanizma

Aktivnosti u drugoj fazi:

 • Praćenje nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori na bazi posebno osmišljenog sistema za monitoring
 • Izrada i prezentovanje regionalnog izveštaja o trgovini ljudima na bazi rezultata monitoringa
 • Izrada predloga politika i studija izvodljivosti fonda za kompenzaciju za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja u odabranim državama Zapadnog Balkana
 • Radna grupa za izradu predloga politika i studije izvodljivosti fonda za kompenzaciju za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja u odabranim državama Zapadnog Balkana
 • Vođenje strateških parnica u slučajevima trgovine ljudima
 • Medijska kampanja protiv trgovine ljudima

Očekivani rezultati po fazama projekta

U prvoj fazi

 • Poboljšanje partnerstva i saradnje između NVO i policije i pravosudnih organa u odabranim državama Zapadnog Balkana
 • Osnaživanje nevladinih organizacija Zapadnog Balkana u oblasti zastupanja na visokom nivou, analize i monitoringa rada policije i pravosuđa, obezbeđujući da se čuje glas građana, odgovornost i saradnju
 • Ciljane politike usklađene sa vrednostima i standardima EU i kampanje zastupanja koje doprinose boljem funkcionisanju policije i pravosuđa
 • Operacionalizovana zajednička NVO regionalna strategija

U drugoj fazi

 • Izrađen efikasan instrument za praćenje koji je posebno osmišljen tako da omogući uvid u sprovođenje nacionalnih politika suzbijanja trgovine ljudima, posebno u oblasti pravosuđa, kao i anti-trafiking mehanizama i procedura
 • Identifikovani ključni izazovi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima u odabranim državama Zapadnog Balkana i formulisane preporuke za unapređenje stanja u komunikaciji sa relevantnim akterima
 • Izrađene studije izvodljivosti  i izrađeni nacrti predloga politika za uvođenje državnih mehanizama za , kao i predstavljanje ovih dokumenata stručnoj javnosti
 • Građani uključenih država su svesni značaja aktivnosti na suzbijanju trgovine ljudima i podržavaju promene politika u ovoj oblasti

Saradnici na projektu u prvoj fazi:

Saradnici na projektu u drugoj fazi:

 

Pročitano 911 puta

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

FOLLOW US

NEWSLETTER

Ukoliko želite da primate obaveštenja i novosti sa našeg sajta popunite ovaj formular

Social

© 2020 winkforhelp.org. All Rights Reserved. Designed By P77